Обележавање Дечјe недеље започето је јуче у Основној школи ,,Вук Караџић” у Сурчину. Ученици од првог до четвртог разреда дружили су се са ватрогасцима, видели показну вежбу,едуковали се какве то ситуације могу да их задесе, како тада да се понашају, који број телефона треба тада да позову у сутуацијама као што је пожар, поплава или земљотрес.
Такође, упознали су се са ватрогасном одећом и опремом коју ватрогасци користе и како се штите од ватре и дима.