Етно кућа Стајков


Image title

Етно кућа Стајков представља сталну изложбу која показује културу живљења Срба и Словака у Бољевцима са почетка прошлог века.