О нама

Културни центар Сурчин

Установа културе - Културни центар Сурчин (КЦС) обавља делатност културе од значаја за Градску општину Сурчин (ГО Сурчин). Делатност установе је обављање организациноних, маркетиншких, административних, финансијских, техничких и других послова неопходних за одржавање програма и манифестација у области културе, као и програмска припрема, продукција и презентација пројеката из области културе, различитих намена и организовање гостовања пројеката из области културе и рада уметничких установа. Oдлука о оснивању Установе културе - КЦС донета је на седници скупштине Градске општине Сурчин одржаној 27.07.2015. године.

Установа послује под пословним именом Културни центар Сурчин (КЦС), са седиштем у: Косовска 2, 11271 Сурчин. Оснивач установе је ГО Сурчин. КЦС обавља послове којима се обезбеђује остваривање права грађана и задовољење њихових потреба, као и остваривање другог, законом утврђеног интереса у области културе. Установа је основана ради реализације и промоције уметничких и културних садржаја из области сценске, филмске, ликовне, визуелне и музичке уметности и књижевности, као и ради организовања и промоције програма, манифестација и других културних и туристичких догађаја од значаја за ГО Сурчин, а у циљу доступности културних садржаја свим грађанима ГО Сурчин, промоције ГО Сурчин у области културе, туризма, као и повезивања са организацијама и градовима на плану културне и туристичке сарадње.

У оквиру своје делатности КЦС реализује програме за потребе ГО Сурчин, као и програме за потребе других правних субјеката. У оквиру своје делатности концепција установе подразумева остваривање сарадње са појединцима, организацијама, институцијама и другим правним субјектима, у циљу реализације заједничких продукција и копродукција пројеката и програма.