О нама

Установа културе је започела реализацију делатности 01.01.2016.године организује бројне манифестације, културне, уметничке, образоване и едукативне програме који су допринели развоју културних догађаја који привлаче пажњу грађана. Установа континуирано обавља делатност културе од значаја за градску општину Сурчин, односно послове којима се обезбеђује остваривање права грађана и задовољење њихових потреба, као и других утврђених интереса у области културе.

Делатност установе се огледа у обављању организационих, маркетиншких, административних, финансијских, образовних, техничких и других послова неопходних за одржавање програма и манифестација у области културе, као и у програмској припреми, продукцији и презентацији пројеката из области културе и организовање гостовања пројеката из области културе и рада уметничких установа.

Установа реализује културну делатност која се односи на промоцију и реализацију уметничких и културних садржаја из области сценске, филмске, ликовне, визуелне и музичке уметности и књижевности. Културни центар Сурчин је ангажован и на организовањима и промоцијама програма, манифестација и других културних догађаја од значаја за ГО Сурчин, а све у циљу доступности културних садржаја свим грађанима ГО Сурчин, а и шире.

Културни центар Сурчин кроз своју делатност врши промоцију Сурчина у области културе и повезивања са организацијама и градовима на плану културне сарадње. У оквиру своје делатности установа реализује програме за потребе ГО Сурчин, као и програме за потребе других правних субјеката, а све у оквиру усвојеног Годишњег програма рада.

Одговарајућим програмским садржајима и пројектима културно забавног садржаја пружена је могућност грађанима општине Сурчин за задовољење културних потреба.

Установа културе КЦС је отворена за све кориснике којима је потребна за помоћ у организовању културних дешавања, а у складу са средствима којима располаже установа, као и кадровским потенцијалима.

Схватајући потребе новог времена Културни центар Сурчин ће ићи у сусрет својој публици, проналазећи, креирајући и циљајући нова места сусрета и тачке повезивања са потенцијалном публиком, негујући и старе и будуће генерације својих гледалаца.